เดินทางไปด้วยกันกับนิทรรศการ GO TOGETHER ART EXHIBITION โดย SIRIPONG REUNGSRI

“GO TOGETHER ART EXHIBITION” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการเดินทางไปด้วยกันของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย พี่น้อง เครือญาติ ผ่านในรูปแบบผลงานศิลปะต่าง ๆ ที่หลากหลายมุมมอง หลากหลายบริบท แต่ก็เป็นการเดินทางที่มีความตั้งใจมายังจุดหมายเดียวกัน ที่พร้อมเดินไปด้วยกันเหมือนกับคำว่า “GO TOGETHER”

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ของผลงานและระยะเวลาที่จัดแสดง ได้ที่แฟนเพจ Red Dog Gallery

🧡 GO TOGETHER ART EXHIBITION by SIRIPONG REUNGSRI
⏰ 08:00 – 17:00 น.
📍 Red Dog Gallery
Google Map : https://maps.app.goo.gl/UC7GiLsVcKfbGH6G8?g_st=ic

#เชียงใหม่ #CNXV #artexhibition #exhibition #reddoggallery #gallerycnx #GoTogether
ขอขอบคุณ EventPass เชียงใหม่