เจียงใหม่ส่องสว่าง จวนกั๋นมาแอ่ว จุดผางประทีป รับ “เทศกาลยี่เป็ง” กั๋นเจ้า

ชมความงดงามของ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” รับเทศกาล “ยี่เป็ง” เชียงใหม่
บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แจ่งคูเมือง ประตูเมือง และรอบกำแพงเมืองเชียงใหม่
แสงเทียนส่องสว่างเรืองรอง เป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลยี่เป็ง 2566

ความงดงามของแสงประทีป หรือ ผางประทีป ที่เกิดจากความร่วมมือของผู้คน
ที่ร่วมใจกันจุดแสงส่องสว่างในยามค่ำคืน
ภายใต้จารีตและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเฉกเช่นทุกปีในช่วงเทศกาลลอยกระทง
จุดประกายกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมให้ส่องสว่าง ผ่านความร่วมแรง ร่วมใจของผู้คนทุกยุคสมัย
งามขนาด เจินเน้อเจ้า ยี่เป็งนี้เข้าวัดทำบุญจุดผางประทีปบูชากั๋นเจ้า 🙏

เทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2566 วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ขอเชิญชวนสาธุชน
ศรัทธาพร้อมกัน ณ ลานหน้าพระวิหารลายคำ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
17.30 น. ประชาชนร่วมกันเรียงประทีปเทียนไฟ
19.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงฆ์ผางประทีป,ร่วมกันจุดประทีปเทียนไฟ
ยี่เป็งนี้ไผบ่อยากไปที่แออัด อยากเลี่ยงคน เจินที่วัดพระสิงห์ ฟังธรรมต๋ามผางประทีปร่วมกั๋นเจ้า

ขอบคุณรูปภาพจาก เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่